maandag 4 november 2013

4 november 2013 - De boel flessen

Miranda, Sjanie en Jos
halen opgelucht adem
na intensieve audit.
Een belangrijke dag. FSC hercertificering en een PEFC audit in één. De dag wordt vandaag, dankzij alle inspanningen van Jos, Miranda en Sjanie succesvol afgesloten. Als ik er zo van een afstandje naar kijk, dan vind ik daar het mijne van.... De sfeer rondom de laatste audit, in het voorjaar, was bijna grimmig te noemen. Ik weet nog hoe vreselijk verontwaardigd en teleurgesteld Jos toen was. Als een auditor een collega meeneemt, die óf moet toezien óf moet het vak moet leren, dan kun je er donder op zeggen dat er met een stofkam door je FSC/PEFC administratie gegaan wordt. Dat mag. Als wij deze certificaten willen voeren, moeten we gewoon aan de regels voldoen. Simpel zat.
Als een auditor echter, bij het constateren van een manco, jou de indruk geeft, of zelfs in die bewoording uitspreekt, dat je de boel zit te flessen dan slaan bij mij toch echt de stoppen door! Dit is wat een con-collega is overkomen. De auditor is de poort gewezen en ook wij spreken die belofte vooraf uit. Zo ver komt het gelukkig vandaag niet.

Laat ik helder zijn, wij willen onze belofte van duurzaam ondernemen ook blijven waarmaken maar waarom moeten regels rondom duurzaamheid zó complex zijn dat niemand meer weet hoe het zit? Een simpel voorbeeld als je als Overheid stelt dat je alleen nog voor 100% duurzame inkoop gaat, dan moet je toch als opdrachtgever weten waar je op moeten letten? Als je werkelijk denkt dat alles in kannen en kruiken is als er een kopie FSC certificaat bij de bon of factuur zit, dan leef je toch echt in een sprookjes wereld!