vrijdag 18 oktober 2013

15 oktober 2013 - Geraakt!

Overval op directie en
een hartverwarmend
betoog.
Ik zal er toch rekening mee moeten gaan houden. Mocht ik onverwacht het onderwerp van One photo a day zijn, dat ik ook eens wat anders aan heb dan die bloemenblouse. Ja, ik had er mijn neus in kunnen snuiten vandaag, dat had wel een idee geweest want tijdens de speech van Lies ging ik toch echt compleet door mijn hoeven. Ook Goris had het te kwaad want wij hadden, deze overval want zo voelde het echt, niet zien aankomen. Blijkbaar stond het al enige tijd op de planning maar was het juiste moment nog niet gevonden. Vanmiddag trok men toch de stoute schoenen aan en werden Goris en ik op de afdeling geroepen. Lies, misschien wel onze meest verlegen en introverte collega, nam het woord.
Het feit dat wij besloten hadden de huur van de hardhoutloods op te zeggen, omdat wij vinden dat deze besparing beter is dan nu al te snijden in de loonkosten, had de gemoederen aardig bezig gehouden. Voor ons was het rekensommetje eenvoudig, het scheelt één man/vrouw. Als directie geven wij al anderhalf jaar aan, zolang deze recessie duurt, voor baanbehoud te willen gaan. Dat is een nobel streven maar wij moeten wel realistisch blijven. Het feit dat wij tot nu toe gekozen hebben voor andere kostenbesparende maatregelen; zoals het inleveren van management fee, huurverlaging en het opgeven van de hardhoutloods, geeft wel aan dat wij werkelijk alles op alles stellen om onze afspraak van baanbehoud na te kunnen komen. Daar werd vanmiddag dankbaarheid voor uitgesproken en een dinercheck voor uitgereikt met daarop de tekst:

Namens het team willen wij jullie graag dit presentje geven als blijk van waardering voor de inspanningen die jullie leveren om het bedrijf in economisch zwaar weer draaiende te houden.